LOADING
Psykologisk undersøgelse

sammensættes af forskellige test alt efter, hvad der skal undersøges, og hvad det skal bruges til.
Jeg laver psykologiske undersøgelser af unge og voksne fra 16 år .Da jeg har arbejdet en del år inden for misbrugsområdet, har jeg også erfaring med at teste mennesker med aktivt forbrug af f.eks. hash, alkohol eller lign. Det skal dog være et mindre forbrug og i undersøgelsen tages naturligvis forbehold for dette. Af test kan nævnes Wais, Brief, Neopir og Diva.

En psykologisk undersøgelse

er en undersøgelse af et barns eller en voksens psykiske udvikling og evt. psykiske vanskeligheder.
Undersøgelsen omfatter intelligensundersøgelse, undersøgelse af intellektuelle forstyrrelser, undersøgelse af personlighedsudvikling og evt. følelsesmæssige og sociale forstyrrelser. Undersøgelsen foregår ved samtale med psykologen og ved psykologisk testning
Psykologisk undersøgelse bruges f.eks. når man skal vurdere, om en person har en psykisk sygdom eller har psykiske vanskeligheder og til at vurdere, hvilken behandling eller hjælp, personen har brug for.

Psykologiske undersøgelser af born, unge og voksne.

En psykologisk undersøgelse er et længere psykologisk interview og en eller flere psykologiske tests. Interview og tests danner baggrund for en vurdering af personens evner, personlighed og funktionsmåde.

Varighed

Den typiske undersøgelse varer ofte 5 timer fordelt over 2-4 fremmøder. Det sidste fremmøde er afsat til en gennemgang af rapporten sammen med borgeren.

Hvad spørger psykologen om?

I det psykologiske interview spørges dertil borgerens livshistorie, selvopfattelse, reaktionsmåder og følelser i forskellige situationer, takling af eventuelle psykiske og fysiske symptomer, eventuelle erfaringer fra behandlingsforløb og revalideringsforløb, nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden.