LOADING
Supervision

Jeg har siden år 2000 arbejdet med supervision og har en del erfaring på dette felt. Individuelt har jeg blandt andet superviseret psykologer, pædagoger, lærere og psykoterapeuter. I gruppesupervision har jeg superviseret diverse tværfaglige grupper, socialrådgivere, psykologer, misbrugsbehandlere, lærere og uddannelsesvejledere m.v. Jeg har også løbende grupper af psykologer på vej mod autorisation eller specialistuddannelse.

Jeg arbejder med personfaglig supervision på et eksistentielt grundlag. Hvilket betyder , at der arbejdes med det, der påvirker os følelsesmæssigt I det relationelle arbejde, “for at forstå den anden må vi forstå os selv”. Der er dog en helt klar skelnen mellem terapi og supervision og mellem det private og det personlige, hvilket jeg naturligvis er ansvarlig for at tage vare på. Det er også muligt at få ren sagssupervision, hvis det ønskes. Jeg arbejder fænemenologisk, hvilket betyder , der tages udgangspunkt I det der fylder, når vi er sammen og superviseres på dette. Det kan selvfølgelig være hensigtsmæssigt at forberede fremlæggelse af en sag - og det er ligeså velkomment.

Jeg sammensætter gerne et forløb der passer til Dig og Din arbejdsplads.

Steder jeg har lavet tværfaglig gruppesupervision:
  • Roskilde Stofbehandling (Raps)
  • Byhøjskolen
  • Nye Veje
  • Second Change
  • Høje Tåstrup Ungeprojekt
  • OPS teamet , Københavns Kommune

Steder jeg pt. laver gruppesupervision:
  • Erimitterne (SUF)
  • Stranden (SUF)
  • Østre Gaværk