LOADING
Undervisning, kurser, foredrag o.lign.

Jeg underviser bl.a. i følgende:
- Eksistentiel psykoterapi
- Livsverdener
- Samtale om hash og andre rusmidler
- Forældre, pårørende til mennesker med misbrugsproblemer.
- Relations arbejde og det relationelle samspil
- Motivation (hvordan kan motivere en umotiveret ung)
- Den motiverende samtale (motivationsarbejde)
- ADHD
- Praksis arbejde med kognitive og eksekutive vanskeligheder
- Brug af testen Brief i pædagogisk arbejde.


- Behandling i praksis af unge og voksne med ADHD
- Når rusmidler bruges som selvmedicinering
- Unge og rusmidler
- Hash misbrug og beskæftigelse
- Personlighedsforstyrrelser og misbrug
- Dobbeltdiagnoser og behandling
- Psykiske sårbare unge: Behandling, undervisning, netværksarbejde o.s.v.
- Diagnoser og hvordan de kan bruges i praksis.
- En mentaliserende tilgang i praksis.
- Tilknytningsstrategier og udviklingsperspektiver

Hvis du har noget i tankerne der ikke står her, så spørg endeligt!