LOADING
Konferencer (som oplægsholder)

2015 september , SSP Konference Køge Kommune
2015 april, Nordisk conference 2015 “ Psykiske problemer I ungdommen”.
2014 & 2013 & 2011 workshop hos Selskab for Misbrugspsykologis årlige konference.
2013 Hashkonference. Nuuk, Grønland
2012 Unges misbrug: Perspektiv på unge og rusmidler
2011 Dual Disorders (International congress) Barcelona. Workshop: Before the needle.
2010 Stofrådgivningens konference: Stofmisbrug og ADHD
2010 Unge og Misbrug. “Hvordan motiverer man en umotiveret ung”?
2009 ADHD konference Nyborg: Unge ADHD og Misbrug.
2009 Confex Unge og misbrug.
2009 Servicestyrelsen: Unge, misbrug og motivation .
2007 NUD konference vedr. Døvblinde, sorg og krise reaktioner.

Undervisning:

Stofrådgivningens efteruddannelse løbende : Pædagoisk arbejde I forhold til rusmidler og unge. I København og Århus
“Udsatte unge med et problematisk forbrug af rusmidler “ I samarbejde med Metropol.
Undervisning I psykopatologi på psykoterapeut uddannelsen EFT
Seminarer.dk: Undervisning i dobbeltdiagnose i Vejle og Roskilde
Børne/ unge Psykiatrien Roskilde
Jyderup
Lolland Kommune.
SOF akademi
SOPU Undervisning I dobbeltdiagnose i København og Helsingør
Væksthuset
Bostedet Thorupgården
Godhavn
Casablanca
Østre Gasværk
Kurser for konsultationssygeplejersker om misbrug, sammen med Henrik Rindom på Fåborg Fjord.
Bornholm: Om unge og hash
Kurser I sorg og krise på IBOS Institut for blinde og svagtsynede
M.fl.
Konsulentbistand til behandlingskoncept I forhold til unge med dobbeltdiagnose.
2013 -2014 Østre Gasværk

Artikler og links:

Fravær og nærvær I dobbeldiagnosebehandling, Stof 25. www.stofbladet.dk
Eksistentiel psykoterapi og diagnoser, Stof 18 · www.Stofbladet.dk
www.stofraadgivningen.dk