LOADING
Velkommen til Psyko-Logik i Livet

Min baggrund

Cand. Psyk. og specialist i psykoterapi Charlotte Silas Houlberg Bengtson.

Jeg færdiggjorde min uddannelse som psykolog fra Københavns Universitet i 1996.
Jeg har taget en del efteruddannelser, blandt andet er jeg blevet specialist i psykoterapi. Jeg har siden 1996 haft egen praksis, hvor jeg arbejder med klienter individuelt, parterapi og med familiesamtaler. I min egen praksis arbejder jeg med unge (ned til 13 år) og voksne. Jeg arbejder derudover som psykolog i Stofrådgivningen 25 timer om ugen. Jeg er født i 1966 og er oprindeligt fra Nordjylland, men har de sidste 15 år været bosat i Brønshøj på Sjælland, hvor min praksis også har til huse.

Jeg arbejder overvejende ud fra en eksistentiel psykoterapeutisk tilgang (se under "terapi").
Derudover underviser jeg laver supervision og tilbyder at tilrettelægge kurser for andre fagfolk, samt virksomheder. Ligeledes tilbyder jeg konsulentbistand til opbygning af behandlingskoncept i forhold til unge og voksne med dobbeltdiagnose eller lign. Desuden udfører jeg psykologiske test og undersøgelser. Jeg har bl.a. stor erfaring med psykiske sårbare unge, unge og voksne med misbrugsrelaterede temaer samt supervision og undervisning indenfor disse områder.